Świadectwo Andrzej Sionek

Świadectwo

Chciałbym oddać chwałę Panu w tym wydarzeniu do, którego pobudził mnie rok wcześniej i On sam utorował drogę, aby mogło zaistnieć. Dziękuję Mu za Jego prowadzenie, za to jak pomagał w przezwyciężaniu wszelkich przeciwności. Dziękuję Mu za to jak powoływał znamienitych świadków do gotowości przyjazdu i posłużenia nam ze swojego skarbca. Dziękuję za nadzyczajną ochronę nad zdrowiem poszczególnych nauczycieli.

Dziękuję ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, za Jego błogosławiństwo dla tej inicjatywy. Dziękuję szczególnie ks. Biskupowi Grzegorzowi Rysiowi za podjęcie tej inicjatywy, za czuwanie nad nią, za wspieranie jej i za wspólny trud jej realizajci, za odwagę i nieugiętą wiarę, która mogła zrodzić owoc dzięki wytwałości. Dziękuję też za czynny udział zarówno w sesjach jak i w celebracjach.

Dziękuję ze swojej strony Sekretariatowi, za współne podjęcie ogromu prac związanych z Forum, Andrzejowi Lewkowi za stronę medialną, Antoniemu Tompolskiemu za stronę logistyczną, ks.Krzysztofowi Czerwionce, ks. Mariuszowi Suskowi, panu Andrzejowi Porębskiemu za celebracje. Wszystkim, którzy prowadzili nas w modlitwie!

Dziękuję wszystkim nauczającym za wspólne kroczenie w tych dniach za ich jedność w Duchu Świętm, którą ujawniali, za ich miłość do Kościoła Katolickiego, za wzajemne wsłuchanie w siebie, za okazywany szacunek i zachętę. Za błogosławieństwo i wstawiennictwo, które dało nam udział w ich darze.

Dziękuję też wszytkim uczestnikom Forum, szczególnie tym, którzy przebyli z nami całą drogę trzech dni. Dziękuję Wam za przybycie czasami z najodleglejszych stron, za poświęcony czas, za cały trud tak intensywnego wydarzenia, za wspólne jego kształtowanie, za otwartość i zaangażowanie, bez którego to Forum nie mogłoby tak wyglądać.

Dziękuję biskupom, kapłanom, seminarzystom, którzy zakorzeniają naszą refleksję w codziennej pracy Kościoła. Doświadczyłem wiele dojrzałości ze strony młodych zaangażowanych osób – to cieszy, dziękuję Wam za wasz udział, za podejmowane dziedzictwo – to cieszy!

Dziękuję też całemu zespołowi EnChristo, który wspierał mnie modlitwą i pomocą przez cały czas przygotowań, za zaangażowanie w uwielbienie, w towarzyszenie gościom i za wszystkie inne posługi. Dziękuję za Razem! Cieszę się, że to czym żyliśmy od lat mogło przedostać się poprzez Forum do powszechnej świadomości Kościoła, przede wszystkim na poziomie liderów ewangelizacji.

Chciałbym oddać jeszcze raz chwałę Panu i podziękować nam wszystkim za niepowtarzalną atmosferę tego wydarzenia, za głębie refleksji. Mam wrażenie, że otrzymaliśmy pokarm do przetrawienia na najbliższe lata. Kiedy czytam programy dokument papieski na najbliższe lata Gaudium Evangelii jestem zadziwiony duchową zbieżnością tych treści z tym co słyszeliśmy na Forum.

Mam nadzieję, że Forum dostarczyło nam odpowiedzi na wiele pytań, które w sobie być może od lat nosiliśmy. Uświadomiło nam jeszcze wiele pytań, na które być może tym razem jeszcze nie znaleźliśmy dostatecznej odpowiedzi, ale na pewno zaczęliśmy wzrastać w kierunku zrodzenia nadziejorodnych odpowiedzi.

W naszym wyjściu w kierunku całego świata zwróciliśmy się jeszcze raz ku kościołowi w świadomości, że to świat i światowe myślenie zawładnęło naszym myśleniem i istnieje pilna, uprzednia potrzeba NE – ad intra.

Mam nadzieję poprzez przyjęcie jakiego doświadczaliśmy ze strony odpowiedzialnych kościoła, że Forum zrodzi szersze poruszenie, że rozmaite obserwowane w Kościele ruchy zebrały na tyle niezbędnego doświadczenia, aby cały Kościół, całe Ciało Chrystusa mogło odnaleźć się w ruchu, jak to nazwał Papież Franciszek w kluczu misyjnym.

Czyż nie jest to cudowne, że Całe Ciało, Całą Ewangelię jednym głosem może zanieść Całemu światu i że w tym wszystkim nikt nie może powiedzieć bratu, nie potrzebuję Ciebie. Niech Pan zachowa nas w swojej woli,  w więzi, którą daje pokój przekraczający zrozumienie.

Na koniec zacytuję słowa ks. Piotra Hockena, który stwierdził, że z uwagi na dziedzictwo, takie wydarzenie nie mogłoby dokonać się gdzieś indziej jak właśnie tutaj. Otrzymaliśmy dwa lata na zgłębianie tego dziedzictwa, a światowe dni młodzieży będą forum poprzez które przesłanie tego wydarzenia rozniesione zostanie w uwielbieniu, na chwałę Bogu, na Cały świat!!!

Andrzej Sionek