Czuwanie kerygmatu

czuwanieW wieczór 14 listopada od godziny 20 zapraszamy do Opactwa Cystersów w Mogile na otwarte czuwanie kerygmatyczne, wpisane w program Forum CCC. W czasie spotkania kerygmat wygłosi bp Grzegorz Ryś. W centrum celebracji będzie wywyższenie Jezusowego krzyża.

Przewidziany jest czas posługi indywidualnej modlitwą wstawienniczą jako osobistą odpowiedź na wygłoszony kerygmat.
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.

Zapraszamy!