Ekman

Pastor Ulf Ekman

(Szwecja, Uppsala)

Dr Ulf Ekman urodził się w Geteborgu, Szwecja, w 1950 roku, a w roku 1970 – na kilka dni przed ukończeniem liceum spotkał Jezusa Chrystusa i stał się chrześcijaninem. Wydarzenie to przemieniło go całkowicie i całkowicie na nowo ukierunkowało jego życie. Wstąpił na Uniwersytet w Uppsali i zdobył tam wykształcenie w dziedzinie teologii, historii i etnografii. Od 1976 roku mąż Birgitty, córkę metodystycznego pastora urodzoną w Indiach, gdzie jej rodzice byli misjonarzami, ojciec czterech synów. W styczniu 1979 roku dr Ekman przyjął święcenia w Szwedzkim Kościele Luterańskim i przez kilka lat pracował jako kapelan wśród studentów Uniwersytetu w Uppsali.

W 1983 roku dr Ekman zrezygnował z posługi w Kościele Luterańskim i założył Słowo Życia oraz Centrum Biblijne. Decyzja ta była czymś niecodziennym i wywołała kontrowersję tak, że Kościół Słowo Życia, stało się rzeczywistością znaną w całej Szwecji. Dzisiaj kościół ten jest uznanym i akceptowanym elementem szwedzkiego chrześcijaństwa. Słowo Życia, jako wolny charyzmatyczny kościół stał się duchowym domem dla ponad 3300 osób. Kościół oferuje wieloraką formację skierowaną zarówno dla dorosłych jak i dla młodzieży. Posługa kościoła skierowana jest ku około 700 imigrantom i ich rodzinom, a także oferuje swoją pomoc bezdomnym. Corocznie Kościół organizuje 4 międzynarodowe konferencje gromadzące tysiące uczestników z całego świata.

Dr Ulf Ekman wiele podróżuje rozwijając i konsolidując rozmaite wymiary misyjnej pracy kościoła. W wielu krajach prowadzi konferencje i seminaria szkolące chrześcijańskich liderów i pastorów, którzy mogą następnie oddziaływać w miejscach swojej posługi. W ten sposób zostało zainspirowanych i przygotowanych do pracy dziesiątki tysięcy osób. Kościół Słowo Życia posiada rozległy międzynarodowy program misyjny, prowadzi wiele przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz wydaje miliony książek, kaset, dysków zawierających inspirujące wiarę nauczanie w wielu językach

Od chwili założenia w 1983 roku formację w Centrum Biblijnym Słowo Życia ukończyło niemal 9500 studentów. Jednocześnie w tym czasie Słowo Życia zainicjowało powstanie 28 różnych szkół biblijnych na całym świecie; we wschodniej Europie, byłych republikach Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie oraz w centralnej i południowo-wschodniej Azji. W szkołach tych wychowało się ponad 26 500 osób.

Dr Ekman jest także założycielem Seminarium Teologicznego Słowo Życia, który stanowi filię Uniwersytetu Orala Robertsa (ORU) w Tulsie, USA. Poprzez pracę uniwersytetu została ukształtowana roczna dojazdowa szkoła dla aktywnych pastorów wolnych kościołów, którzy nie posiadali formalnego akademickiego wykształcenia. Obecnie kursy te przeprowadzane są w siedmiu krajach dla ponad 1600 pastorów z 43 krajów.

Dr Ekman napisał około 50 książek i broszur, niektóre z nich zostały wydane w 43 językach. Od wielu lat dr. Ekman pojawia się w jego cotygodniowych programach telewizyjnych pod nazwą Another Day of Victory, transmitowanych w około 200 krajach przez 15 satelitów, nie licząc poszczególnych telewizyjnych sieci kablowych.

W latach 2002-2005, Ulf Ekman i Birgitta przebywali w Jerozolimie, gdzie powołali do życia Centrum Informacji i Studiów pracujące na rzecz wzajemnego porozumienia pomiędzy żydami i chrześcijanami.

Z Jerozolimy Ulf Ekman wrócił z głębokim pragnieniem ofiarowania swojego duchowego doświadczenia kościołom historycznym, a w szczególności Kościołowi Katolickiemu. W ciągu ostatnich kilku lat Ulf Ekman, bardzo zbliżył się z katolickimi przywódcami i zaczął przedstawiać członkom swojego kościoła nauczanie Kościoła Katolickiego i Prawosławnego.

Ulf Ekman widzi potrzebę w obecnej sytuacji Europy stworzenia silnej więzi jedności z kościołami tradycyjnymi. Istnieje potrzeba odbudowy jedności na poziomie „jedności serc”. W tym celu występuje na katolickich spotkaniach służąc katolickim wspólnotom.

W czerwcu 2013 roku przekazał prowadzenie Livets Ord pastorowi Joakimowi Lundqvistowi, aby wyłącznie poświęcić się międzynarodowej pracy misyjnej.

Od kilku lat Ulf Ekman jest zaangażowany we wstępne rozmowy z Papieską Radą ds. Jedności Chrześcijan w celu otwarcia oficjalnego dialogu Kościoła Katolickiego z wolnymi charyzmatycznymi kościołami. Współpracuje z kaznodzieją Domu Papieskiego o. Ranierem Cantalamessą.

W 2009 roku pastor Ulf Ekman wraz z ks. Peterem Hockenem uczestniczyli w konferencji „Ekumenizm Ducha”, dając świadectwo jednoczącej mocy działania Ducha Świętego i otwierając nas na uczenie się od siebie nawzajem we wspólnym rozeznawaniu dróg Ducha Świętego i wspólnego głoszenia. Było to przełomowe wydarzenie wskazujące drogę odbudowy jedności w sytuacji, kiedy doktrynalny dialog ekumeniczny ulega stopniowego wysyceniu. . Ponadto w Polsce współpracuje z powołanym przez Kardynała Nycza w marcu 2013 roku Apostolskim Ruchem Wiary.

Autor kilkudziesięciu książek przetłumaczonych na blisko czterdzieści języków. Wśród nich m.in.: „Duchowy lider”, „Wiara, która zwycięża świat” i „Bierzcie i jedzcie” (wydanie polskie w przygotowaniu).