ks_Kamykowski

ks. prof. Łukasz Kamykowski

(Kraków)

Ur. w 1951 roku w Krakowie, ksiądz katolicki, profesor teologii. W 1974 ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie wstapił do seminarium duchownego i 29 kwietnia 1979 przyjął święcenia kapłańskie. W 1982 obronił pracę doktorską na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W tym samym roku został pracownikiem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie wykłada teologię fundamentalną. Pełnił funkcje prodziekana wydziału teologicznego (1991-1994) oraz prorektora PAT (1997-2000). W 1991 uzyskał stopień doktora habilitowanego, na podstawie rozprawy Izrael a Kościół w ujęciu Charlesa Journeta, a w grudniu 1998 roku tytuł profesorski.

Jest dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Krakowie oraz kierownikiem katedry chrystologii wydziału teologicznego tej uczelni. Pełni funkcję konsultora Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu oraz ds. Dialogu Religijnego, wchodzi w skład Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem. Należy do Polskiej Akademii Umiejętności.

Jest autorem prac naukowych a także książek dla dzieci i młodzieży. Do najważniejszych z nich należy: Teologia fundamentalna. Tom 6: Wybór tekstów, Kraków 2011; Chrześcijaństwo a przemoc [red.], Kraków 2009; Dialog według Biblii. Wstęp do poszukiwań, Kraków 2008; [współredakcja], Kondycja człowieka, Kraków 2007; Teologia fundamentalna. Tom 5: Poznanie teologiczne, Kraków 2006; Sekularyzacja a ewangelizacja [red.], Kraków 2006 [współredakcja], Księgi święte a słowo Boże, Kraków2005; [współredakcja] Teologia fundamentalna. Tom I: Człowiek – filozofia – Bóg (wyd. III poszerzone), Kraków2004; Pojęcie dialogu w Kościele katolickim. Wnioski z doświadczeń Kościoła w XX wieku, Kraków 2003; «Cały Izrael». Ku katolickiej wizji Izraela i Żydów. Wyda nie drugie poprawione i uzupełnione, Kraków 2003.