Flores

José H. Prado Flores

(Meksyk, Guadalajara)

Ur. 15 maja 1947 w Meksyku − teolog katolicki, biblista, lider i założyciel międzynarodowej sieci Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja, pisarz, dziennikarz, żonaty, ojciec czwórki dzieci, ewangelizator świecki nauczający w 52 krajach. W 17 krajach głosił rekolekcje dla kapłanów. Studiował w filozofię i teologię w Meksyku. W 1971, uczestnicząc w spotkaniu charyzmatycznym, wziął udział w modlitwie o wylanie Ducha Świętego. Doświadczenie to wpłynęło na jego zaangażowanie się w dzieło ewangelizacyjne Kościoła katolickiego.

W 1977 ukończył studia w Międzynarodowy Instytut Katechetyki i Duszpasterstwa Lumen Vitae w Brukseli.

Jako świecki ewangelizator prowadził wykłady biblijne w Meksyku (Instituto De Sagrada Escritura, Instituto Superior de Estudios Eclesiasticos, Instituto Biblico Catolico w Guadalajarze) i we Włoszech (Instytut Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie).

W 1980 założył Szkołę Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA), która dziś obejmuje ok. 2000 szkół w 82 krajach – wszystkie posiadają tę samą wizję, oparte są na tej samej metodologii i programie szkolenia. . W 1981 r. poznał Ojca Emilieno Tardifa. Ich wspólne wysiłki zaowocowały w 1986 r. powstaniem programu KEKAKO (Kerygmat – Karisma – Koinonia).

Od 1987 do 1993 roku José pracował jako dyrektor ds. Ameryki Łacińskiej w Dziele Ewangelizacji 2000, a w latach 1993 – 1998 reprezentował Meksyk na spotkaniu Międzynarodowej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie.

Brał udział w XIII Sesji Zwyczajnej Synodu Biskupów poświęconej Nowej Ewangelizacji w październiku 2012.

Do Polski Prado Flores został zaproszony przez Centralną Diakonię Ewangelizacji Ruchu światło-życie i od tego czasu liczne wspólnoty i szkoły ewangelizacji podejmują w Polsce podejmują jego metodologię kursów ewangelizacyjnych. José był gościem II Forum Charyzmatycznego, które odbyło się w Łodzi (1993r.) oraz głównym mówcą Ogólnopolskiego Czuwania Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze w 2006r.

Jest autorem tłumaczonych na 25 języków artykułów i książek dotyczących teologii pastoralnej i duchowości katolickiej oraz Nowej Ewangelizacji. W języku polskim ukazały się: Formacja uczniów, Łódź 1992; Jak ewangelizować ochrzczonych, Łódź 1993; Mojżesz: poza pustynię, Wrocław-Kraków 1994; Jezus jest Mesjaszem, Łódź 1995 (wraz z E. Tardifem); Dookoła świata bez walizki, Łódź-Warszawa 1995, (wraz z E. Tardifem); Sekret Pawła, Łódź 1996, Jezus Chrystus uzdrowiciel mojej osoby, Łódź 1997, (wraz z T. Forrestem), Rybacy ludzi: kapłani i świeccy w nowej ewangelizacji, Gdańsk-Toruń 1997, Jak głosić Jezusa, Kielce 1999 (wraz z S. Gomezem); Jezus żyje, Łódź 2001, (wraz z E. Tardifem); Urzekająca śmierć Jezusa, Kielce 2006 (wraz z Ângelą M. Chineze); Effata! Otwórz się!, Kielce 2007, (wraz z Ângelą M. Chineze); W ogniu miłości: dookoła świata bez walizki, Kraków 2009 (wraz z E. Tardifem).