Grzeszukowie

Iwona i Andrzej Grzeszukowie

(Lublin)

Małżeństwo z Lublina. Prowadzą biuro konsultingowe przygotowujące i prowadzące projekty unijne. Specjalizują się w ogniwach fotowoltanicznych. Wywodzą się ze wspólnoty Effatha, obecnie od lat związani z wspólnotą Galilea. Są zaangażowani w prace Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski.