Symes

Colin Symes

(Szkocja, Edynburgh)

Ur. się w 1957 roku w Londynie, przybył do Edynburga z Essex ponad trzydzieści lat temu i od początku lat osiemdziesiątych był zaangażowany w posłudze w Szkocji. Jest mężem Ann i posiada troje dzieci i jednego wnuka.
W 1979 roku uzyskał licencjat z teologii Uniwersytetu w Edynburgu, studiując między innymi pod kierunkiem znanego prezbiteriańskiego teologa T. F. Torrance. W 2012 roku uzyskał magisterium z teologii na Międzynarodowym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Pradze analizując powiązania pomiędzy współczesnymi wolnymi kościołami w Szkocji a radykalnymi ruchami reformatorskimi w szesnastowiecznej Europie. Jest rozmiłowany w Piśmie i studiowaniu języków biblijnych.

Colin Symes posiada szerokie serce dla całego Ciała Jezusa Chrystusa, co wyraża się w jego pragnieniu bycia na tyle blisko z wierzącymi wszystkich tradycji jak tylko jest to możliwe. Od 25 lat przewodzi zespołowi liderów w Community Church Edinburgh, kościołowi wyrastającemu z radykalnej protestanckiej tradycji. Jednocześnie zaangażowany jest w posłudze polskiej wspólnocie w Edynburgu, przede wszystkim poprzez wspólne prowadzenie kursów Alfa i wspólne zaangażowanie w inne przedsięwzięcia ewangelizacyjne.

Od 1981 roku rozpoczął swoją posługę względem innych krajów, w szczególności Polski, ofiarując rozmaitego rodzaju pomoc kościołom przeżywającym trudności za czasów komunistycznych. W 1985 roku przybył on z grupą liderów wolnego kościoła z Edynburga (ECF) do Polski w przekonaniu, że chcą oni ofiarować Ruchowi Światło-Życie doświadczenia swojej wspólnoty, tak, aby Ruch będąc ubogacony mógł dalej je wykorzystać w procesie odnowy Kościoła. Z tej inicjatywy grupa liderów Ruchu Światło-Życie spędziła z błogosławieństwem Arcybiskupa Edynburga rok we wspólnocie, ucząc się z ich doświadczeń.

Wizyta ta dała początek wieloletniej współpracy na polu ewangelizacji, przynoszącej błogosławieństwo wspólnotom Polski i Słowacji. Jednym z najistotniejszych owoców tej współpracy była wspólnie organizowana w 1991 roku w hotelu Marriott w Warszawie konferencja ekumeniczna dla liderów chrześcijańskich, a w następstwie tego spotktania konferencja w 1993 roku w Sali kongresowej Pałacu Kultury i Sztuki z udziałem Ralpha Martina i Johna Wimbera.

Colin Symes jest zaangażowany w pracę nad budowaniem jedności wśród lokalnych wspólnot kościelnych. W latach 1993-1998 wspierał swoim nauczaniem i zespołami, które z nim przyjeżdżały, pracę EnChristo – Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego w Lanckoronie, a następnie powstałe w wyniku jej pracy wspólnoty na Słowacji.