Clewett

Bruce Clewett

(Austria, Wiedeń)

Ur. 1953, w rodzienie prezbiteriańskiej, osobiście spotkał Jezusa w „Ruchu Jezusa” w końcu lat 60-tych. Uczestniczył w charyzmatycznej ekumenicznej grupie młodzieżowej. Po kilku latach w 1971 roku część grupy podjęła 3- miesięczny wyjazd misyjny do Anglii. Podczas tego wyjazdu spotkał się z Lorenem Cunninghamem, który właśnie zakładał ruch pod nazwą Młodzież z Misją (YWAM) i dołączył do rodzącego się ruchu, który w tamtym czasie liczył zaledwie 25 stałych pracowników.

(Obecnie misja ta liczy 18 000 stałych pracowników niemal we wszystkich krajach świata. Co roku przez formację misji przechodzi ponad 30 000 młodych. Od czasu założenia misji szacuje się, że przez ich formację przeszło ponad trzy miliony ludzi. Misja koncentruje się przede wszystkim na ewangelizacji, dziełach miłosierdzia i szkoleniu liderów.)

Początkiem formacji Bruca Clewetta w Młodzieży z Misją była czternastomiesięczne szkolenie w Szwajcarii połączone z wyjazdem z pomocą kościołom w Niemczech. W następstwie tego pracował on do 1978 roku na rzecz kościołów w Niemczech, prowadząc pracę wśród młodzieży i przewodząc zespołom misyjnym przybywającym z innych krajów.

W 1978 roku przenosi się z Austrii i rozpoczyna budowanie bazy misji w Austrii. Podstawowe wezwanie w Austrii wynikało z faktu, że Młodzież z Misją jest ruchem, który zrodził się w jako wyraz ewangelicznej charyzmatycznej duchowości, natomiast tworzenie bazy w Austrii oznaczało posługiwanie grupom katolików. Rozpoczyna się proces przygotowywania programów ewangelizacyjnych i szkoleń, które miałyby służyć katolikom w Austrii, a następnie w innych częściach świata.

Pod koniec lat 70 zaproszony przez ks. Franciszka Blachnickiego do posługi liderom Ruchu Światło-Życie. Zaproszenie to przerodziło się w dalszą współpracę uwieńczoną wspólnie organizowaną szkołą ewangelizacji – Szkoła Animatorów Diakonii (SAD).

Początkowy sceptycyzm zarówno po stronie austriackiej hierarchii jak i austriackich wspólnot ewangelicznych owoce pracy bazy ostatecznie otwarły drzwi i YWAM/Austria jest obecnie członkiem diecezjalnych grup odnowy.

Z inspiracji Bruca Clewetta i YWAM Austria powstało doświadczenie Austriackiego Okrągłego Stołu (ciała ekumenicznego kościołów i wspólnot chrześcijańskich, które nie uczestniczy w oficjalnym dialogu ekumenicznym), inicjatywy inspirującej młodych ludzi do ewangelizacji pod nazwą RELaY oraz European Network of Communities (ENC) zrzeszający 65 wspólnot w większości katolickich w Europie, w tym również wspólnoty z Polski. Bruce Clewett jest również inicjatorem posługi pod nazwą Kerygma, angażującej liderów Młodzieży z Misję (YWAM) w posługę światu katolickiemu. Posługa Bruca Clewetta zyskała uznanie Kardynała Schönborna i jest on częstym gościem mówcą na wydarzeniach katolickich, a także członkiem zespołu przygotowującego ośmiotygodniowy program szkoleniowy dla liderów katolickiej młodzieży pod nazwą „Pójdź za mną”.