bp_Millar

bp Sandy Millar

(emerytowany biskup anglikański, Wielka Brytania, Londyn)

Ur.1939 roku, John Alexander Kirkpatrick (Sandy) Millar, po dziesięciu latach adwokackiej praktyki wyświęcony w Kościele Anglikańskim, wikariusz od 1976, w 1985 roku zostaje pastorem. W latach 1985 – 2005 nadzoruje wzrost największej w kościele Anglikańskim parafii Holy Trinity Brompton (HTB).

Sandy Millar utorował drogę charyzmatycznemu przebudzeniu w HTB, będąc w przywództwie tej parafii zanim powstała myśl o Alfie (1977). Przez dziesięciolecia to właśnie Sandy Millar ukształtował Nicky Gumbla i delegował go do wyłącznej pracy nad Alfą.

To właśnie z inspiracji Sandy Millera Alfa została przepracowana jako anglikański materiał formacyjny i zwrócona ku otaczającemu światu, stając się w ten sposób własnością wielu

Odgrywa główną rolę w powstaniu kursu Alfa, począwszy od przygotowania programu służącemu małej parafii do etapu, gdy inicjatywa ta została wykorzystana przez tysiące kościołów na całym świecie. Jednocześnie rozwija strategię odnawiania wymierających parafii w Londynie, zapewniając nowy start siedmiu parafiom, wyposażając je w ekipy wyszkolone w HTB. Cała strategia została wypracowana w ścisłej relacji z biskupami miejsca. W 1988 przedstawiał do święceń Arcybiskupowi Canterbury Justina Welby. W 1997 roku ustanowiony prebendarzem Katedry St. Pawła w Londynie.

W 2005 roku przyjmuje funkcję pastora St. Mark Tollington Park, w zdeprawowanej dzielnicy Londynu. W tym samym roku zostaje wyświęcony jako pomocniczy biskup w Prowincji Uganda w wyniku wspólnej inicjatywy Arcybiskupa Ugandy i Arcybiskupa Canterbury oraz Biskupa Londynu. Od 2006 roku pracuje jako biskup pomocniczy w diecezji londyńskiej. W 2011 roku przeszedł na emeryturę.

Obecnie Sandy Millar wykłada w instytucie teologicznym zawiązanym ostatnio w HTB, pozostaje częścią szerszego przywództwa Alfy, zainicjował Kurs małżeński” i Kurs przygotowujący do małżeństwa, który wraz z Alfą jest z powodzeniem stosowany w wielu krajach. Sandy Millar prowadzi wiele konferencji wspólnie z Nicky Gumblem.

Sandy Millar reprezentuje nurt charyzmatyczny w Kościele Anglikańskim związany lokalnymi misjami ewangelizacyjnymi. Pozostaje na uboczu kontrowersji, które dotykały globalnie wspólnotę tego Kościoła. Często uświadamiał, że toczy się dzisiaj walka o każdego człowieka w Kościele. Znany jest ze swoich zdecydowanych postaw w obronie zasadniczych wartości chrześcijańskich.

Autorskie materiały Sandy Millera dla Alfy to: Worship on Alfa, Developing Ministry on Alpha, Integrating Alpha into the Church

Sandy Millar jest żonaty z Annette i mają czwórkę dzieci.