bp_dajczak

bp Edward Dajczak

(ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej)

Dewiza biskupia -„Esse in Christo” (Być w Chrystusie).

Ur. 1949 r. w Świebodzinie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchowego w Gościkowie-Paradyżu w dniu 15 czerwca 1975 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Wilhelma Pluty w katedrze gorzowskiej.

Studia kontynuował w Instytucie Teologii Apostolstwa Akademii Teologii Katolickiej, gdzie uzyskał licencjat z teologii na podstawie pracy Życie Boże w człowieku fundamentem apostolskiego działania w świetle wypowiedzi biskupa Wilhelma Pluty[3].

Pracował jako wikariusz w parafiach: Kargowa (lipiec 1975), Kostrzyn n/Odrą (1975-78), Zielona Góra – Najśw. Zbawiciela (1978-85).

W okresie od grudnia 1986 r. do sierpnia 1988 r. pełnił funkcję sekretarza biskupa diecezjalnego Józefa Michalika.

W latach 1988-90 był ojcem duchownym seminarium w Gościkowie-Paradyżu, a w latach 1990-96 był rektorem tegoż seminarium.

W dniu 15 grudnia 1989 roku został mianowany biskupem pomocniczym gorzowskim (tyt. Azura). Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1990 w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. 23 czerwca 2007 r.

Benedykt XVI mianował go ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Kanoniczne objęcie diecezji nastąpiło 9 lipca 2007 r. w katedrze w Koszalinie. Ingres do katedry koszalińskiej odbył się 11 sierpnia 2007 r., natomiast ingres do bazyliki konkatedralnej w Kołobrzegu 12 sierpnia 2007 r.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski został wiceprzewodniczącym Komisji Charytatywnej, delegatem KEP ds. Nauczycieli oraz ds. Duszpasterstwa Nauczycieli, a także wszedł w skład Komisji Duszpasterstwa i Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży[1][9][10]. W 2007 i w 2012 został wybrany do Rady Stałej KEP.

Od 1999 współorganizuje Przystanek Jezus – spotkania ewangelizacyjne odbywające się podczas festiwalu rockowego Przystanek Woodstock. Jest również współtwórcą i ojcem duchownym Warsztatów w drodze – pielgrzymki nauczycieli na Jasną Górę.