bp_dajczak

bp Edward Dajczak

(ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej)

Dewiza biskupia -„Esse in Christo” (Być w Chrystusie). Ur. 1949 r. w Świebodzinie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchowego w Gościkowie-Paradyżu w dniu 15 czerwca 1975 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Wilhelma Pluty w katedrze gorzowskiej.


bp_rys

bp Grzegorz Ryś

(biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej)

Dewiza biskupia – „Virtus in infirmitate” (Moc w słabości) Ur. 1964 w Krakowie, doktor habilitowany nauk humanistycznych specjalizujący się w dziedzinie historii Kościoła, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w latach 2007–2011. Jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Od 2011 roku biskup pomocniczy pełniący w archidiecezji krakowskie funkcję wikariusza generalnego.


bp_Millar

bp Sandy Millar

(emerytowany biskup anglikański, Wielka Brytania, Londyn)

Ur.1939 roku, John Alexander Kirkpatrick (Sandy) Millar, po dziesięciu latach adwokackiej praktyki wyświęcony w Kościele Anglikańskim, wikariusz od 1976, w 1985 roku zostaje pastorem. W latach 1985 – 2005 nadzoruje wzrost największej w kościele Anglikańskim parafii Holy Trinity Brompton (HTB). Sandy Millar utorował drogę charyzmatycznemu przebudzeniu w HTB, będąc w przywództwie tej parafii zanim powstała myśl o Alfie (1977). Przez dziesięciolecia to właśnie Sandy Millar ukształtował Nicky Gumbla i delegował go do wyłącznej pracy nad Alfą.


Clewett

Bruce Clewett

(Austria, Wiedeń)

Ur. 1953, w rodzienie prezbiteriańskiej, osobiście spotkał Jezusa w „Ruchu Jezusa” w końcu lat 60-tych. Uczestniczył w charyzmatycznej ekumenicznej grupie młodzieżowej. Po kilku latach w 1971 roku część grupy podjęła 3- miesięczny wyjazd misyjny do Anglii. Podczas tego wyjazdu spotkał się z Lorenem Cunninghamem, który właśnie zakładał ruch pod nazwą Młodzież z Misją (YWAM) i dołączył do rodzącego się ruchu, który w tamtym czasie liczył zaledwie 25 stałych pracowników.


Symes

Colin Symes

(Szkocja, Edynburgh)

Ur. się w 1957 roku w Londynie, przybył do Edynburga z Essex ponad trzydzieści lat temu i od początku lat osiemdziesiątych był zaangażowany w posłudze w Szkocji. Jest mężem Ann i posiada troje dzieci i jednego wnuka. W 1979 roku uzyskał licencjat z teologii Uniwersytetu w Edynburgu, studiując między innymi pod kierunkiem znanego prezbiteriańskiego teologa T. F. Torrance.


Turbitt

Donald Turbitt

(USA, Providance)

Ur. w roku 1943, emerytowany strażak, biznesmen, od 43 lat zaangażowany w katolicką odnowę charyzmatyczną, przez dwadzieścia lat lider katolickiej ekumenicznej wspólnoty przymierza „God’s Love”, żonaty, ojciec trójki dzieci, dziadek trzynastu wnuków i prawnuka, ewangelizator i misjonarz wraz ze swoją żoną Patrycją. Don Pat i mieszkają w Glocester, Rhode Island i są członkami parafii Świętego Antoniego w North Providence.


Sionek

dr Andrzej Sionek

(Kraków)

Ur. w 1953 roku w Krakowie, fizyk, biblista, mąż, ojciec. Dyrektor Katolickiego Stowarzyszenia „En Christo – Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan”, prowadzi centrum formacyjne i dom spotkań w Lanckoronie. Członek Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej, stały współpracownik Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu przy Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.


Grzeszukowie

Iwona i Andrzej Grzeszukowie

(Lublin)

Małżeństwo z Lublina. Prowadzą biuro konsultingowe przygotowujące i prowadzące projekty unijne. Specjalizują się w ogniwach fotowoltanicznych. Wywodzą się ze wspólnoty Effatha, obecnie od lat związani z wspólnotą Galilea. Są zaangażowani w prace Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski.


Fichtenbauer

Johannes Fichtenbauer

(Austria, Wiedeń)

Johannes Fichtenbauer urodził się w 1956 roku w Wiedniu w Austrii. Posiada tytuł magistra w teologii katolickiej, obecnie posługuje jako główny diakon rzymskokatolickiej archidiecezji wiedeńskiej. Johannes i jego żona Christi są małżeństwem od 30lat. Mają czwórkę dzieci (jeden chłopiec i trzy dziewczyny, w wieku od 15 do 28 lat). Johannes i Christi byli zaangażowani w początki Ruchu Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim na początku lat 70-tych.


Flores

José H. Prado Flores

(Meksyk, Guadalajara)

Ur. 15 maja 1947 w Meksyku − teolog katolicki, biblista, lider i założyciel międzynarodowej sieci Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja, pisarz, dziennikarz, żonaty, ojciec czwórki dzieci, ewangelizator świecki nauczający w 52 krajach. W 17 krajach głosił rekolekcje dla kapłanów. Studiował w filozofię i teologię w Meksyku.


ks_Miciak

ks. Antoni Miciak CM

(Kraków)

Urodzony w 1960 roku, święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie w 1986 r. w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. W 1992 roku przeżył Seminarium Odnowy w Duchu Świętym i od tego momentu stał się duszpasterzem i opiekunem grup Odnowy w parafiach, gdzie pracował. W 1997 roku został duszpasterzem akademickim na Miasteczku w Krakowie, przy parafii NMP z Lourdes.


ks_Godnarski

ks. Artur Godnarski

(prezbiter diecezji zielonogórsko-gorzowskiej)

ur. 1969, od 1994 prezbiter diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, dyrektor SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI św. Tymoteusza (1995-2007), członek Stowarzyszenia Dyrektorów Katolickich Szkół Ewangelizacji (ACCSE/2000), założyciel i przewodniczący WSPÓLNOTY ŚW. TYMOTEUSZA – Katolickiego Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji (od 1997), koordynator ekipy Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej – PRZYSTANEK JEZUS (1999-2013)


ks_Strzelczyk

ks. dr Grzegorz Strzelczyk

ur. 1971 w Piekarach Śląskich; prezbiter Archidiecezji katowickiej, chrystolog. Wykształcenie średnie techniczne (elektronika-informatyka) zwieńczone maturą w 1991. W latach 1991-1995 studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach kontynuowane w latach 1995-1999 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) i zakończone licencjatem kanonicznym (L’esperienza mistica come locus theologicus. Status quaestionis).


ks_Hocken

ks. dr Peter Hocken

(Austria, Hainburg)

ur. 1932, teolog i historyk Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i ruchu zielonoświątkowego. Od kilkudziesięciu lat jest światowej renomy nauczycielem i wykładowcą. Od 1964 roku kapłan diecezji Northampton. Nauczał teologii moralnej na Oscott College, Birmingham, Anglia (1968-1976). Od 1971 roku stał się aktywnym członkiem odnowy charyzmatycznej. W latach 1976-1996 wyjechał z Anglii, aby dołączyć do wspólnoty Mother of God, Washington DC.


ks_Kamykowski

ks. prof. Łukasz Kamykowski

(Kraków)

Ur. w 1951 roku w Krakowie, ksiądz katolicki, profesor teologii. W 1974 ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie wstapił do seminarium duchownego i 29 kwietnia 1979 przyjął święcenia kapłańskie. W 1982 obronił pracę doktorską na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W tym samym roku został pracownikiem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie wykłada teologię fundamentalną. Pełnił funkcje prodziekana wydziału teologicznego (1991-1994) oraz prorektora PAT (1997-2000).


Ekman

Pastor Ulf Ekman

(Szwecja, Uppsala)

Dr Ulf Ekman urodził się w Geteborgu, Szwecja, w 1950 roku, a w roku 1970 – na kilka dni przed ukończeniem liceum spotkał Jezusa Chrystusa i stał się chrześcijaninem. Wydarzenie to przemieniło go całkowicie i całkowicie na nowo ukierunkowało jego życie. Wstąpił na Uniwersytet w Uppsali i zdobył tam wykształcenie w dziedzinie teologii, historii i etnografii.


StefanoGenerini

Stefano Gennarini

ur. 26 października 1939 r. w Mediolanie; dr fizyki teoretycznej (Uniwersytet La Sapienza w Rzymie); po doktoracie rozpoczął badawczą karierę akademicką na Uniwersyecie Rzymskim; od 1965 r. rozpoczął w Tybindze studia teologiczne, korzystając ze stypendium DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej). W Tybindze poznał prof. Josepha Ratzingera. Od 1968 r. uczęszczał na prowadzone przez Niego kolokwium doktoranckie. W 1970 r. uzyskał w Würzburgu licencjat z egzegezy Nowego Testamentu, pracując pod kierunkiem prof. Schnackenburga.