Zapraszamy na Forum


Serdecznie zapraszam na Forum Ewangelizacyjne „CCC” [Całą Ewangelię – Całe Ciało – Całemu światu], które w dniach 14 – 16 listopada odbędzie się w Nowohuckiej Mogile – w miejscu, gdzie bł. Jan Paweł II użył po raz pierwszy określenia „Nowa Ewangelizacja” (w 1979 roku).

O Nowej Ewangelizacji mówi się dziś bardzo dużo. Także w Kościele polskim. Zdecydowanie za często jednak rozmowa ta zredukowana zostaje do wymiaru „know how”: Jak to zrobić? Kogo zaprosić? Skąd wziąć ludzi? Gdzie są wspólnoty gotowe się zaangażować? Jak dotrzeć do ludzi z zaproszeniem? Jakimi metodami i środkami? Skąd wziąć na to wszystko pieniądze?

Stanowczo za mało jest refleksji trzy poziomy głębszej – rezonującej względem intuicji ostatniego Synodu Biskupów, zawartej choćby w stwierdzeniu, iż „źródłem Nowej Ewangelizacji jest TRÓJCA ŚWIĘTA”.

TRÓJCA ŚWIĘTA! Źródło! Co to oznacza dla Kościoła, który jest podmiotem ewangelizacji. W jakiej mierze – jako Jedno Ciało – odbija on tajemnicę Trynitarnej Jedności Bożych Osób. Na ile w niej uczestniczy?! Czy ukazuje ją w pełni? Także w działaniu, tzn. w ewangelizacji – bo dla niej przecież istnieje! Poświadcza, czy raczej zasłania Nowinę (KERYGMAT!), którą ogłasza? A jaka jest treść owej Nowiny, która zaprasza każdego do wnętrza WIECZNEGO życia w Trój-jedynym Bogu? A kim jest człowiek, do którego trafia Kerygmat? Kim jest człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Trójcy? Jak jest świat (światy), który tworzy i w którym żyje?

To tylko jeden z wielu zapisów synodu generujących pytania fundamentalne. A przecież jest jeszcze przynajmniej kilka innych „miejsc teologicznych”, z których może się rodzić ważna refleksja nad ewangelizacją. Jest nauczanie papieży – od Evangelii nuntiandi Pawła VI przez Redemptoris Missio Jana Pawła II, po najnowsze wystąpienia papieża Franciszka w Brazylii. Jest także wielki obszar doświadczenia Nowej Ewangelizacji, sięgający co najmniej Soboru; jest doświadczenie Kościoła w działaniu; jest bogactwo wzbudzanych przez Ducha Świętego charyzmatów; jest wielka rzesza Świadków Bożego działania w naszym Kościele i świecie. Co ostatecznie spaja całą tę wielką Rzeczywistość? I czy my jesteśmy owego Spoiwa świadomi? Na ile się Mu poddajemy? Na ile potrafimy się zachwycić i ucieszyć tą Jednością w Różnorodności?

Pytań jest wiele. Chcemy ich szukać w postawie UCZNIOSTWA. Chcemy je podjąć nie tylko w teologicznej refleksji; także na modlitwie, i we wspólnej celebracji. I do tego właśnie zapraszam!

+ Grzegorz Ryś